PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. PRI har idag närmre 3 800 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. Nu har 2021 rapporterna publicerats. Enligt den nya poängmetoden gavs Swedfund fem stjärnor av fem möjliga i samtliga moduler som vi har rapporterat inom.

Swedfunds revisor, EY, har gort en oberoende granskning av rapporteringen och lämnat en bestyrkanderapport. Läs denna samt rapporterna Private RI Report for Swedfund International AB och Assessment Report for Swedfund International AB via länkarna till höger.

close me