PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. PRI har idag närmre 2 300 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi varje år rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. I år har två rapporter genererats, dels en officiell redovisning (Public Transparency Report for Swedfund International AB) och dels en jämförande rapport (Assessment Report for Swedfund International AB). 

I den jämförande rapporten bedöms Swedfund gentemot andra PRI-attestanter och ges en rankning för hur PRI:s principer integrerats i vår verksamhet. Från A+ (toppskikt) till E (bottenskikt) i de fyra delar som är tillämpliga för oss; (i) Strategy & Governance, (ii) Private equity (internally managed) (iii) Fixed income (corporate non-financial) och (iii) Private equity (externally managed). Svaren värderas med upp till tre stjärnor på varje besvarad indikator.

I år får Swedfund högsta rating, A+, i de tre modulerna: Strategy & Governance, Private Equity och Private Equity (externally managed) och A-rating i den fjärde modulen för Fixed Income.

Swedfund får sammanlagt 131 stjärnor av 135 möjliga på de svar som rapporterats.

Vi har låtit en auktoriserad revisor, EY, göra en oberoende granskning av rapporteringen. EY har lämnat en bestyrkanderapport som finns att ladda ned till höger.

Här kommer vi att publicera de två rapporter som genereras av vår rapportering samt bestyrkanderapporten som är påskrivet av våra revisorer EY.

close me