PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. PRI har idag närmre 2 300 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi varje år rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. 

Här har vi publicerat bestyrkanderapporten som är påskrivet av våra revisorer EY. Här kommer vi även att publicera de två rapporterna som genereras av vår rapportering.

close me