PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. Totalt har PRI 1 774 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi varje år rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. I år har två rapporter genererats, dels en officiell redovisning (Public Transparency Report för Swedfund International AB) och dels en jämförande rapport (2017 Assessment Report for Swedfund International AB).

I den jämförande rapporten bedöms Swedfund gentemot andra PRI-attestanter och ges en rankning för hur PRI:s principer integrerats i vår verksamhet. Från A+ (toppskikt) till E (bottenskikt) i de fyra delar som är tillämpliga för oss; (i) Strategy & Governance, (ii) Private equity (internally managed) (iii) Fixed income (corporate non-financial) och (iii) Private equity (externally managed). Svaren värderas med upp till tre stjärnor på varje besvarad indikator.

Likt föregående år får Swedfund högsta rating A+ i de tre modulerna: Strategy & Governance, Private Equity och Private Equity (externally managed) och erhåller A-rating i den fjärde modulen för Fixed Income. Swedfund får sammanlagt 131 stjärnor av 135 möjliga på de svar som rapporterats. Swedfund är en av få attestanter som fått A+ (A) på tillämpliga moduler med hänsyn till region, storlek och antal år som attestant.

Swedfund har även låtit en auktoriserad revisor göra en oberoende granskning av rapporteringen.

close me