Vår utgångspunkt för hållbart företagande är att analysera och hantera affärsmöjligheter och risker inom för oss centrala hållbarhetsdimensioner. Genom aktiv förvaltning av våra portföljbolag driver vi utvecklingen mot de globala målen och mer specifikt mot ett antal delmål. På detta sätt kan vi bidra till att realisera de globala målen för hållbar utveckling.

Våra faktablad beskriver vårt arbete med för oss centrala hållbarhetsdimensioner.

close me