Vår styrelse, VD och revisorer

Styrelsen nomineras av Näringsdepartementet, som är ansvarigt departement, och består av ordförande och sju ledamöter. Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

Vår styrelse:

Göran Barsby, ordförande

Född: 1951
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: B.A./MBA Marketing, Lunds universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Holms Intressenter AB (ordförande), Enklare Ekonomi AB (ordförande), INR AB (ledamot), Willo AB (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Audio-Dev AB (ledamot), Time Care AB (ledamot), Bindomatic AB (ledamot), Lamiflex AB (ledamot), Kungshagens Montessoriskola (ledamot och grundare), Toolex Int. N.V.

Fredrik Arp, ledamot

Född: 1953
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom samt Ek. dr. h.c., Lunds universitet.
Nuvarande befattning: Eget bolag.
Övriga styrelseuppdrag: Nolato AB (ordförande), Bravida Holding AB (ordförande) Vattenfall AB (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Mediplast AB (ordförande), Qioptiq (ordförande), Hilding Anders AB (ledamot), Thule AB (ordförande), Getinge AB (vice ordförande), Perstorp AB (ledamot), Munksjö AB (ledamot), Bröderna Edstrand AB (ledamot), Ahlsell AB, Innovations- och kemiindustrierna (ordförande), Svenskt Näringsliv (ledamot), Technogym SpA (ledamot), Parques Reunidos (ledamot), Nuevolution AB (ledamot).

Kerstin Borglin, ledamot

Född: 1960
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: MSc, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, History of Science, Lunds universitet, African History, Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Executive Advisor, Spider (ICT Swedish Program in Development Regions, del av institutionen Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet).
Övriga styrelseuppdrag: SWEACC, Swedish East African Chamber of Commerce (vice ordförande), Honorärkonsul för Uganda i Sverige.
Tidigare styrelseuppdrag: Ericsson Litauen (ledamot), Ericsson Kenya (ledamot), Advisory Board GSFF (Global Solidarity Forest Foundation), Mozambique (ledamot).

Björn Börjesson, ledamot

Född: 1951
Styrelsemedlem sedan: 2012
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Tredje AP-fonden (vice ordförande), ledamot i Åke Wibergs stiftelse, Euroclear Sweden, Chief Credit Officer i Cordet, SVCAs Tillsynsnämnd och Ahlströmska stiftelsen.
Tidigare styrelseuppdrag: Kommuninvest i Sverige AB (ordförande), UC AB (ordförande) och dotterbolag i Handelsbanks-koncernen. Tidigare befattning: Vice verkställande direktör i Handelsbanken.

Torgny Holmgren, ledamot

Född: 1954
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm
Nuvarande befattning: VD för Stockholm International Water Institute (SIWI)
Övriga styrelseuppdrag: Water Aid, Expertgruppen för Biståndsanalys, World Water Council, Swedish Leadership for Sustainable Development.

Hanna Lagercrantz, ledamot

Född: 1970
Styrelsemedlem sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom, MSc, Handelshögskolan i Stockholm. MPhil Economics Cambridge University, UK.
Nuvarande befattning: Kansliråd, Investment Director, Näringsdepartementet. 
Övriga styrelseuppdrag: SEK (ledamot), RISE (ledamot) och ALMI (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Sweden House, Fouriertransform, SOS Alarm, SBAB Bank, Svenska Skeppshypotekskassan, LKAB och Svenska rymdaktiebolaget.

Charlotte Salford, ledamot

Född: 1970
Styrelsemedlem sedan: 2014
Utbildning: MSc National Ekonomi London School of Economics (LSE), BA EG rätt, Internationella Relationer, Ekonomi Université Libre de Bruxelles Belgium (ULB).
Nuvarande befattning: Associate Vice President External Relations and Governance, IFAD, International Fund for Agricultural Development, United Nations Rome.
Övriga styrelseuppdrag: Give a Future, Neuroinvent, Reach for Change, Hugo Stenbecks Stiftelse.

Mikael Sandström, ledamot

Född: 1967
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande befattning: Rådgivare i eget bolag, Y&M Sandström AB.
Övriga styrelseuppdrag: Tredje AP-fonden (ledamot).

Vår VD:

Swedfunds VD, Maria Håkansson, har 20 års erfarenhet från telekomindustrin och har innehaft en rad ledande befattningar inom Ericsson. Innan hon tillträdde som VD för Swedfund tjänstgjorde hon som Vice President Internet of Things (IoT) på Ericsson. Maria Håkansson har en civilekonomexamen med inriktning ekonomisk styrning och redovisning från Stockholms universitet. 

Swedfunds revisorer:

Ernst & Young AB med Jennifer Rock-Baley huvudansvarig revisor.

close me