Kristin arbetar med miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance/ESG) i hela investeringsprocessen inom alla sektorer. Det omfattar att analysera investeringsförslagen med avseende på ESG, identifiera eventuella gap mot Swedfunds Sustainability Policy och föreslå hållbarhetskrav och åtgärder i en miljö- och social handlingsplan. Vidare arbetar Kristin med att följa upp och monitorera investeringarna under den tid Swedfund är aktieägare eller långivare, för att säkerställa att bolagen följer hållbarhetspolicyn och den handlingsplan som har avtalats.

Hos Swedfund sedan
2011

Utbildning
Civilingenjör Kemi (M Sc.), KTH, Stockholm
Global Sustainable Development, Stockholm Resilience Centre/Stockholms universitet

Bakgrund
Manager Environmental & European Affairs, Dometic Holding AB, Bryssel & Stockholm
European Affairs Coordinator, Electrolux, Bryssel, Belgien

Specialisering
Miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance/ESG) inom alla sektorer

close me