Hos Swedfund sedan
2016

Esther började på Swedfund i januari 2016 och arbetar med Manufacturing & Services inom Swedfunds investeringsorganisation. Hon har erfarenhet av ekonomi- och marknadsundersökningar, finansiell analys, framtagande av informations-pm och underlag till investeringskommittéer, kapitalförvaltning, portföljanalys och affärsutveckling. Esthers önskan är att bidra till hållbara investeringar som leder till sociala och andra utvecklingseffekter.

Esther är anställd vid Swedfunds regionalkontor i Nairobi, Kenya, som fokuserar på investeringar i Afrika i allmänhet och Östafrika i synnerhet.

Bakgrund
Esther arbetade tidigare på Gatsby Afrika, som en del av deras Msingi Development Team där hon fokuserade på Investment Strategy and Industry Strategy (Aquaculture). Innan dess var hon på Ernst & Young Transaction Advisory Services Nairobikontor, där hon mestadels arbetade med marknadsundersökningar och due diligence utvärderingar i Kenya och Tanzania. Hon har en kandidatexamen i Actuarial Science från University of Nairobi och en kandidatexamen i Applied Accounting från Oxford Brookes University.

close me