Katinka är en del av Swedfunds kommunikationsavdelning sedan januari 2019. Kombinationen av fattigdomsbekämpning och hållbart företagande var det som lockade mest. Hon kommer närmast från Ekobrottsmyndigheten som teamledare för kommunikationsfunktionen. Dessförinnan arbetade Katinka som pressekreterare på biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén. Hon har också en gedigen bakgrund som PR-konsult inom näringsliv, statlig myndighet och kommun. 

Hos Swedfund sedan
2019

close me