John började på Swedfund i augusti 2013. John arbetade tidigare i Strategi och M&A-teamet vid Aviva plc i London och innan dess inom investment banking vid Merrill Lynch i London. Han har en Civilekonomexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Hos Swedfund sedan
2013

Utbildning
Civilekonomexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg

Bakgrund
Aviva plc, London
Merrill Lynch, London

Specialisering
Sektor: Finansiella institutioner och Fonder

close me