Johanna leder Swedfunds ESG & Impact avdelning med fokus på två av tre pelare i Swedfunds affärsmodell: Samhällsutveckling och hållbarhet. Det inkluderar även teman som jämställdhet, miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anständigt arbete och korruptionsbekämpning. Johanna och hennes team utvärderar och följer upp samhällsutveckling samt miljö, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i hela investeringsprocessen i olika branscher inom Swedfunds portfölj.

Hos Swedfund sedan
2017

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi

Bakgrund
Senior Sustainability Consultant, Enact Sustainable Strategies AB
Senior Manager Sustainability and Climate Change, PwC Finland
Teamledare Cost Management, Bergen Energi AB
National Team Director, AIESEC Finland

Specialisering
Samhällsutveckling samt Miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance/ESG)

close me