Johanna arbetar med miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance/ESG) i hela investeringsprocessen inom olika sektorer. Detta innebär att analysera investeringsförslagen med avseende på ESG-frågor, identifiera eventuella gap mot Swedfunds Sustainability Policy och föreslå hållbarhetsåtgärder i en miljö- och social handlingsplan. Vidare arbetar Johanna med att följa upp investeringarna under den tid Swedfund är aktieägare eller långivare, för att säkerställa att bolagen följer hållbarhetspolicyn och den handlingsplan som har avtalats.

Hos Swedfund sedan
2017

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi

Bakgrund
Senior Sustainability Consultant, Enact Sustainable Strategies AB
Senior Manager Sustainability and Climate Change, PwC Finland
Teamledare Cost Management, Bergen Energi AB
National Team Director, AIESEC Finland

Specialisering
Miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance/ESG)

close me