Kakor (eng. Cookies)
På swedfund.se används inga cookies.

Generell information om kakor/cookies
Cookies är små textfiler med data som lagras på besökarens dator. Cookies skapas av de webbplatser som besöks, med syfte att ge besökaren tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies:

- En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakan försvinner när man stänger webbläsaren.

- En varaktig cookie används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen. En varaktig cookie får automatiskt ett utgångsdatum och ligger kvar på besökarens dator tills datumet har passerats, eller tills den har tagits bort manuellt.

Om du vill ta reda på hur du stänger av och raderar tidigare lagrade cookies kan du gå in och läsa mer i din webbläsares hjälpsektion.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats. 

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats 

close me