Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom genom att skapa jobb i fattiga länder. Därför tar vi risker som få andra är villiga att ta. Med kapital och kompetens utvecklar vi hållbara företag i världens fattigaste länder.

När företagen växer kan de erbjuda fler anständiga jobb som gör att människor kan försörja sina familjer. Samtidigt kan vi ställa krav på ökad jämställdhet på alla nivåer och verka för gröna skiften i alla branscher.

Vi är katalysatorer på en marknad där potentialen är enorm. Tillsammans med företagen och andra finansiärer, delar vi på risken och visar på möjligheten. Människor vill ha ett jobb så att de själva kan förändra sin livssituation och inkluderas i samhället.

Avkastningen från våra investeringar kan vi sedan använda till att investera i andra företag. I förlängningen innebär det fler skattebetalande företag och inkomsttagare och fler familjer som lyfter sig ur fattigdom.

Det är så vi skapar förändring. 2029 är vårt sätt att säga att det är bråttom. Låt oss accelerera Agenda 2030.

close me