Utvecklingsfinansiering för en hållbar framtid

Swedfunds mål: En värld utan fattigdom

Som utvecklingsfinansiär är vårt uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Det innebär att vi bidrar till att skapa fler jobb med anständiga arbetsvillkor och öka tillgången till samhällsviktiga produkter och tjänster som förnybar energi och hälsa. Det är vårt bidrag i arbetet med att bygga livskraftiga samhällen.

Pandemin som drabbade världen under 2020 har lett till ökad fattigdom i många länder. En multidimensionell kris som kräver multidimensionell respons. Utvecklingsfinansiärernas relevans har ökat och vårt arbete är centralt för att påskynda en hållbar återhämtning och en inkluderande tillväxt. Vill du läsa hur arbetet går till så finner du svaret här, i vår Integrerade Redovisning 2020. Besök också vår IR-webb.

_____________________________

För åttonde året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Att redovisningen är helt integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

close me