En sann historia om vägen ur fattigdom

736 Miljoner livsberättelser kvar att skriva 

En värld utan fattigdom. Det är Swedfunds mål och genom att arbeta tillsammans med andra har vi möjlighet att nå målet. Genom nya arbetstillfällen och tillväxt har den extrema fattigdomen minskat med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015. Men fortfarande lever runt 736 miljoner människor i extrem fattigdom. Det är 736 miljoner anledningar för oss att fortsätta vårt viktiga arbete.*

Swedfund är en utvecklingsfinansiär som gör hållbara investeringar. Det innebär att vi skapar utbytesrelationer och inte beroenderelationer. Vår metod bygger på partnerskap som skapar egenmakt och självförsörjning. Vi utgår från lokala behov och väljer våra investeringar i sektorer där gapen är stora och vi kan bidra till utveckling. Vi är en aktiv ägare med en tydlig hållbarhetsagenda och bidrar på så sätt till social, miljömässig och ekonomisk utveckling.

En grundläggande aspekt av hållbar utvecklingen är ökad inkludering och jämställdhet. Därför arbetar vi aktivt för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv.

Varje år sysselsätter våra portföljbolag tiotusentals människor. Vart och ett av dessa jobb tar fem personer ur fattigdom och bidrar till ännu fler indirekta arbetstillfällen.

Genom Swedfund bidrar svenska skattebetalare till minskad fattigdom i världen – om och om igen eftersom finansiella återflöden investeras i nya projekt. Till skillnad från andra mäter vi även avkastning i arbetstillfällen, skatteintäkter och minskad korruption men också i miljö- och klimatsatsningar, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Framgång för oss är ett bättre liv för fler helt enkelt, inte bara i tanken, utan i verkligheten.

* www.unicef.se/fakta/fattigdom

_____________________________

För sjunde året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Att redovisningen är helt integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

close me