För sjätte året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Att redovisningen är helt integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

close me