I sin enklaste form kan man se det som en ekvation: Resultatet av bistånd, privata och offentliga investeringar måste tillsammans motsvara de enorma behov som finns i världen idag för att nå dit världssamfundet vill till 2030. För att nå målen krävs både kapital och kompetens och ett brett partnerskap mellan regeringar, företag, organisationer och institutioner.

Swedfunds roll är att tillsammans med våra partners accelerera de resurser vi förfogar över. Vår roll i ekvationen är att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder. Vårt engagemang gör att också andra, privata aktörer vågar satsa. Eftersom nio av tio jobb skapas i den privata sektorn och varje nytt jobb tar åtminstone fem människor ur fattigdom, bidrar Swedfunds investeringar till mycket mer än det som investeras.

Ekvation 2030 är insikten om att Swedfunds arbete med att genomföra hållbara investeringar är en avgörande faktor för att nå de globala målen och en inkluderande tillväxt. Ett långsiktigt engagemang i företag på underfinansierade marknader är ett effektivt verktyg i kampen mot fattigdom och klimatförändringar och för att stärka kvinnors egenmakt. Vi vill och kan accelerera Agenda 2030.

close me