Fundamenten genomsyrar varje steg i vår investeringsprocess – från den initiala bedömningen i investeringsfasen, genom den aktiva ägandefasen, all resultatuppföljning och slutlig exit av investeringen.

Vi följer upp och redovisar ett antal indikatorer kopplade till respektive fundament och vårt samlade resultat beskriver den impact och de utvecklingseffekter vi skapat.

Samhällsutveckling
Swedfund ska bidra till samhällsutveckling i världens fattigaste länder. Vi mäter vårt arbete genom indikatorer inom:
• Arbetstillfällen
• Jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt
• Klimatpåverkan
• Skatteintäkter

Hållbarhet
Swedfund ska bidra till att skapa långsiktigt hållbara företag i världens fattigaste länder. Vi mäter vårt arbete genom indikatorer inom:
• Anständiga arbetsvillkor
• Ledningssystem för miljö och sociala frågor
• Ledningssystem för anti-korruption

Finansiell bärkraft
Swedfund ska bidra till att skapa lönsamma och finansiellt bärkraftiga bolag i världens fattigaste länder. Vi mäter vårt arbete genom indikatorer inom:
• Omsättning och lönsamhet
• Kapitalmobilisering

close me