TIDE Africa Fund II affärsidé är att finansiera utveckling av skalbara och innovativa affärsmodeller.
Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar i afrikanska tech-entreprenörer och ökad digitalisering​

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me