Swedfunds kapital kommer att användas för att ge lån till företag verksamma inom off grid-solenergiindustrin, främst i Afrika söder om Sahara, och möjliggör stöd för ökad tillgång till el och generering av förnybar energi. Solar Energy Transformation Fund, som förvaltas av SunFunder Inc.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund gör stor investering i off grid-solenergi​

Fondens hemvist är USA, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me