Serengeti Energy investerar i, och samutvecklar, små till medelstora nätanslutna förnybara energiprojekt i Afrika söder om Sahara med fokus på småskalig vatten-, sol- samt vindenergi.

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Läs mer i vårt press-meddelande, Svensk investering möjliggör utbyggnad av förnybar energi i Afrika 

close me