Satin Creditcare Network Ltd är en av Indiens ledande leverantörer av mikrofinanstjänster, som uteslutande vänder sig till kvinnor. Genom att tillhandahålla finansiering till Satin kan Swedfund stödja fortsatt tillgång till finansiering till kvinnor i låginkomstsegmentet som arbetar som egenföretagare främst inom jordbruket. Satin är ett av Indiens största mikrofinansinstitut och finns i fler än 23 stater över hela Indien med en särskilt stark närvaro på landsbygden.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Svenskt kapital ökar finansiell inkludering för kvinnor i Indien​

close me