REAF är  Berkeley Energys andra asiatiska fond, med investeringsfokus på små och medelstora förnybara energiprojekt i Syd- och Sydostasien. Fonden kommer att investera i beprövade teknologier som vind-, vatten och solkraft med fokus på små och medelstora elproduktionsprojekt i Syd- och Sydostasien, inkl. Indonesien, Filippinerna och Indien.

Läs gärna vårt pressmeddelande, ​Swedfund investerar i fond för förnybar energi i utvecklingsländer i Asien.

Fondens hemvist är England, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me