Prasac är Kambodjas största mikrofinansbolag, med 180 filialer över hela landet. Bolaget fokuserar verksamheten till landsbygden i syfte att öka finansiell inkludering och bidra till hållbar ekonomisk utveckling. Swedfunds lån kommer att användas för vidareutlåning till landets mikro- och SMEs, vilka står för en majoritet av landets arbetstillfällen.

Läs vårt pressmeddelande, Swedfund bidrar till ansvarsfull mikrofinansiering i Kambodja

close me