Huvudsyftet med att investera i fonden är att nå ut till projekt i utvecklingsländer, med skuldfinansiering genom ett brett utbud av viktiga, kompletterande solenergilösningar utanför det ordinarie nätet, så kallade off-grid-lösningar.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar i solenergi

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Luxemburg, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me