MCF II är en lånefond vars affärsmodell bygger på tre pelare: tillhandahållande av digitala och standardiserade lån, kvalitetsförbättring och utbildning i affärsfärdigheter. Låntagarna är ofta små primärvårdskliniker som tillhandahåller tjänster främst inom mödra- och barnhälsa samt förebyggande åtgärder och behandling av malaria. Fonden är även kvalificerad som genderinvestering under 2X Challenge.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund stödjer hälsoentreprenörer i Afrika söder om Sahara

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Nederländerna, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me