JCM Power investerar i förnybar energi från framförallt sol- och vindkraft i utvecklingsländer. JCM arbetar för att etablera långsiktiga partnerskap med lokalsamhällen, länder och finansiella institutioner för att bygga och driva projekt inom förnybar energi på tillväxtmarknader med goda förutsättningar för förnybar energi.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund fortsätter att investera i förnybar energi

close me