Jacaranda Maternity erbjuder en säker och kostnadsmässigt överkomlig mödravård, med kontinuerlig uppföljning under graviditeten fram till förlossning och efterföljande kontroller.

Läs mer i vårt pressmeddelande ​Swedfund investerar i mödravård i Östafrika.

close me