Husk Power Systems är ett ledande företag inom elektrifiering via mini-elnät i rurala delar av Indien och Tanzania. Bolaget producerar och distribuerar förnybar elektricitet via mini-elnät av hybridtyp. Den huvudsakliga kraftkällan dagtid utgörs av solceller. Solcellerna kompletteras med en anläggning för biomassa, vars överskottsenergi lagras i batterier som förser kunderna med elektricitet nattetid.

Läs vår pressrelease, ​Swedfund investerar i expansion av förnybar elektricitet i Indien och Tanzania

Investeringen har skett genom ett holdingbolag med hemvist i USA, där bolaget grundades med amerikansk såddfinansiering. Vidare så omfattar investeringen verksamheter i flera länder.

close me