Swedfund investering i HealthQuad II möjliggör för fonden att fortsättningsvis investera i unga bolag som skapar innovativa lösningar och som har potential att förändra hälso- och sjukvårdssystemet i Indien och andra utvecklingsländer.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfunds investering skapar nya möjligheter för indisk sjukvård

Fondens hemvist är Indien, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me