Klimatfonden Evolution II Fund inriktar sig på energiförsörjning i Afrika söder om Sahara. Fonden kommer att investera i främst sol-, vind- och vattenkraft i bland annat Zambia, Etiopien, Nigeria och Uganda. Förutom arbetstillfällen under byggnation och underhåll av anläggningarna kommer investeringen att leda till indirekta arbeten som en konsekvens av ökad tillgång till energi.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Svensk satsning på förnybar el i Afrika söder om Sahara

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me