d.light tillverkar och distribuerar solenergilösningar avsedda för att nå människor som saknar tillgång till tillförlitlig elektricitet

Läs mer i vår press release, Swedfund finansierar solenergiföretag i Afrika

Investeringen har skett genom ett holdingbolag med hemvist i Mauritius pga att investeringen omfattar verksamheter i flera länder. 

close me