Investeringen i CreditAccess Grameen förväntas stödja finansiell inkludering bland kvinnor i Indien på landsbygden, som tidigare inte haft tillgång till inkomstgenererande lån, t.ex. för att starta företag, investera i maskiner, öka produktion eller investera i rörelsekapital. Vid sidan av inkomstgenererande lån tillhandahåller CreditAccess Grameen läs- och skrivkunnighetsutbildning inom ekonomi, vilket förväntas bidra till kvinnors ekonomiska egenmakt och långsiktig inverkan när det gäller möjlighet till att generera inkomst samt jämställdhet.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Svenskt kapital stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt på landsbygden i Indien​

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

close me