Huvudsyftet med investeringen i Climate Investor Two är att finansiera projekt och verksamheter i utvecklingsländer för klimatanpassning, alltså anpassningar av samhällen till effekter av det förändrade klimatet. Fonden kommer också att bidra till att begränsa klimatförändringarna.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar 35 miljoner USD i klimatfonden Climate Investor Two

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Nederländerna, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me