Climate Investor One investerar i förnybar energi från sol-, vind-, och vattenkraft i utvecklingsländer. Fonden har som mål att öka kapaciteten av förnybar energi med mer än 1000 MWoch bidra till skapandet av över 10 000 arbetstillfällen. Fonden räknar med att bidra till att sju miljoner människor får tillgång till kostnadseffektiv förnybar el.

Läs gärna vårt pressmeddelande, 128 miljoner kr till förnybar energi i utvecklingsländer

Fondens hemvist är Holland, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me