Med cirka 2,5 miljoner kunder är Bank of Georgia idag Georgiens andra största bank. Bankens uttalade digitaliseringsstrategi möjliggör en bredare och mer utförlig tillgång till finansiella tjänster för såväl privatkunder som små och medelstora företag och därmed en ökad grad av finansiell inkludering.

Genom Swedfunds investering bidrar vi, genom utlåning till små och medelstora företag i en systemviktig bank, till att stödja tillväxten i Georgien. 

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund bidrar med 15 miljoner dollar i lånefinansiering till Bank of Georgia

close me