Apis II är en fond som investerar i innovativa företag framförallt inom fintech i Afrika söder om Sahara.

close me