Swedfund har investerat i XSML:s tredje fond - African Rivers Fund 3. XSML är en fondförvaltare som investerar i tillväxtmarknader i Centrala- och Östra Afrika. Fonden ARF 3 kommer att investera, främst genom olika typer av skuldinstrument i små och medelstora företag i Uganda, Demokratiska republiken Kongo samt Angola.

Läs vårt pressmeddelande, Svenska investeringar för att skapa jobb – i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me