AFIG är en väletablerad private equity-förvaltare aktiv ff.a. i västra och centrala Afrika. Dess andra fond, AFIG Fund II, kommer primärt att erbjuda expansionskapital till etablerade lokala entreprenörer i syfte att utveckla dem till konkurrenskraftiga regionala företag.

Läs vårt pressmeddelande, Swedfund stärker stödet till små och medelstora företag i östra och västra Afrika

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me