Access Bank är en av de ledande bankerna i Nigeria med 380 filialer över hela landet. Banken är ledande inom hållbarhetsfrågor och har ett starkt jämställdhetsfokus. Swedfunds lån kommer att användas till företag verksamma i hela kedjan inom jordbrukssektorn, vilken sysselsätter mer än halva landets arbetskraft.

Läs vårt pressmeddelande, ​Swedfund investerar i Access Bank för att stötta jordbrukssektorn i Nigeria

close me