Wambui Kamau satsar på hållbar expansion för privat vårdgivare

Under dryga 30 år har AAR Healthcare utvecklats till en av Östafrikas största privata vårdgivare med 39 moderna vårdcentraler i Kenya, Uganda och Tanzania. Swedfund har under sin tid som aktieägare hjälpt företaget att hitta rätt personal och en hållbar väg till fortsatt och snabb expansion.

Det råder brist på bra och tillgänglig sjukvård i Östafrika. AAR Healthcare är en privat vårdgivare som satsar stort på att öppna fler vårdcentraler och på sikt även fler sjukhus. Hittills besöker årligen över 600 000 patienter någon av AAR Healthcares kliniker. Wambui Kamau är läkare och platschef för vårdcentralen i Thika nordöst om Nairobi, en av de 17 privata öppenvårdskliniker som AAR Healthcare driver i Kenya. Förutom patientmottagning lägger hon en stor del av sin arbetstid på förebyggande vård. På vårdcentralen erbjuds patienterna råd och samtal om hur man på bästa sätt håller sig frisk.

– Mest tillfredsställande är jobbet när jag kan ge mina patienter en välgörande, hälsosam och övergripande kundupplevelse som framkallar ett leende, säger Wambui Kamau.

Med ansvaret för vårdcentralen följer de administrativa uppgifterna. Förutom dagliga patientkontakter, som kan innebära allt från akutbesök till uppföljning av kroniskt sjuka patienter, klinikens finanser. Hon är sedan en tid även Quality Assurance Manager för kliniska tjänster och patientsäkerhet på AAR Healthcare.

– Att ha ansvar för att både personal och aktieägarna är nöjda är bara en av många utmaningar i mitt jobb. Att få fram det sjukvårdsmaterial vi behöver är inte heller alltid enkelt. Klagomål från patienterna är också en utmaning – både upplevda och verkliga misstag som begåtts, säger hon.

AAR Healthcare vänder sig till den växande afrikanska medelklassen. Ett läkarbesök på en av AAR Healthcares vårdcentraler kostar pengar, men grundidén är att erbjuda sjukvård av bra kvalitet och till en rimlig kostnad. Företaget startade i liten skala 1984 och har i dag 39 primärvårdskliniker, 12 ambulanser samt ett sjukhus i Uganda och närmare 1 000 anställda. Swedfund gick in som investerare 2013.

– Det finns ett underskott på tillgänglig sjukvård i Östafrika vilket gör att alla möjligheter att erbjuda vård är bra, säger Henrik Nordlander, Senior Investment Manager på Swedfund.

Under de två och ett halvt år Swedfund varit aktieägare har det skett en snabb expansion av företaget. Verksamheten hade redan innan Swedfund investerade delats upp i två skilda verksamheter, en för försäkring och en för hälso- och sjukvård. Det har bidragit till renodlingen och den ökade expansionstakt som ägarna och styrelsen förespråkar.

Swedfund deltog också i samband med investeringen i rekryteringen av vd och vid ett senare skede av en ekonomichef för att öka professionalismen och förbättra styrningen av bolaget. Störst påverkan på verksamheten har Swedfund haft genom sin styrelserepresentation.

– Vi ställer krav på korrekta och väl dokumenterade beslutsunderlag där det blir tydligt att vi kommer göra uppföljningar. Det skapar i sin tur ett ansvarstagande och rutiner som ger trygghet för företaget som helhet, dess ledning, de anställda, för kunder och leverantörer samt för finansiärer. Många intressenter uppskattar av samma skäl att det finns en utvecklingsfinansiär (DFI, Development Finance Institution) som Swedfund bland aktieägarna och representerad i styrelsen. Det visar att företaget är genomlyst och kan av vissa betraktas som en inofficiell garant för att företaget är välskött, säger Henrik Nordlander.

Fördelarna med att ha en utvecklingsfinansiär som Swedfund som delägare är många, anser Dr Wambui Kamau.

– Det har skapat fler arbetstillfällen och bättre karriärmöjligheter för personalen. Denna typ av entreprenörskap är hållbar och sporrar den ekonomiska tillväxten. Fattigdomen minskar, snittinkomsten ökar och vi minskar också vårt beroende av bistånd, säger hon.

Så arbetar Swedfund med bärkraftighet

AAR Healthcare har fått hjälp med att införa ett system för att utvärdera etableringar av nya vårdcentraler. I dag finns processer för att följa upp allt från varumärkesbyggnad, kundunderlag, snittinkomst bland dem som bor och arbetar i närområdet, byggkostnad till hur konkurrensen från liknande verksamhet ser ut innan beslut om nyetablering fattas.

close me