Genom att bredda och öka utbudet av sjukvård ökar inte bara tillgänglighet för patienter, det ger också specialistläkare möjligheten att arbeta i sina hemländer. Privata sjukvårdsföretag som AAR Healthcare (AAR) spelar en avgörande roll i denna utveckling.

Under de senaste 30 åren har AAR utvecklats till att bli ett av Östafrikas största vårdföretag med 35 kliniker i Kenya, Uganda och Tanzania, 12 ambulanser och ett sjukhus i Uganda. De närmare 1 000 med-arbetarna tar varje år hand om fler än 700 000 patienter. Swedfund investerade i AAR 2013.

Maryika Beckmann grundade AAR tillsammans med sin man Bengt Beckmann 1984. Hon arbetar inte längre i företaget, men är fortfarande en av delägarna:

– Vi startade företaget när Kenyas medelklass växte och turistströmmarna till landet ökade. Inledningsvis såg vi att det behövdes ambulanser, men insåg snabbt att landet var i stort behov av grundläggande hälsotjänster, så vi vidareutvecklade företaget till ett vårdföretag, berättar Maryika Beckmann.

En av drivkrafterna för att bilda AAR var att Beckmanns ville driva på utvecklingen i Kenya; en frisk medelklass bidrar till ekonomisk tillväxt. Ett läkarbesök på AAR:s kliniker kostar något mer än på en offentligt finansierad klinik, men grundtanken är att erbjuda kvalitativ vård till en rimlig kostnad. När en privat vårdgivare expanderar effektiviseras samtidigt verksamheten, vilket resulterar i lägre kostnader för patienterna. En välreglerad hälsovårdssektor säkerställer också att bra vård och medicin finns tillgänglig för alla.

Ett bolag i framkant

De inledande utmaningarna för AAR var stora. Det var svårt att hitta finansiering; det saknades inhemska finansiärer och det var svårt att locka till sig utländskt kapital. Vem ville investera på en avlägsen kontinent, i ett bolag som ingen hört talas om?
– I slutet av 1990-talet blev fler aktörer aktiva i hälso- och sjukvårdssektorn och den kenyanska regeringens intresse för avregleringar och privata initiativ vaknade. Förebyggande hälsovård, som var en del av vår vision, hade tidigare varit ett okänt begrepp. Ett nytt regelverk behövde tas fram och AAR fick möjlighet att ta en aktiv roll i den processen, fortsätter Maryika Beckmann.

AAR har sakta men säkert expanderat och tagit sig in på marknader i flera östafrikanska länder. Fortfarande arbetar de enligt den ursprungliga visionen – att erbjuda kvalitativ hälso- och sjukvård med fokus på förebyggande arbete.

– En av de stora utmaningarna i länderna i Afrika söder om Sahara ligger i utbildningssektorn; att erbjuda hälso- och sjukvård till barn och ungdomar i skolorna. Här behöver regeringarna hjälp att implementera sina nationella strategier så att utbildningssektorn prioriterar elevhälsan. Barnen är framtidens vuxna, och deras hälsa är avgörande för utveckling, säger Maryika Beckmann.

Utvecklingsfinansiärer effektiviserar och driver utveckling

Dr. Frank Njenga är psykiatriker, delägare och styrelseordförande i AAR Group sedan 10 år. Han ser många fördelar för samhället när den privata sektorn får ta aktiv del i samhällsutvecklingen i länderna söder om Sahara.

– Privata företag är mer transparenta och pålitliga i sitt sätt att driva verksamheter, än den offentliga sektorn. De har större möjlighet att ta tag i utbredda problem, som korruption. Utvecklingsfinansiärer, som Swedfund, har en gedigen due-diligence-process och riskvärdering och investerar bara i företag som de bedömer har en direkt och mätbar positiv påverkan på utvecklingen i regionen. I det hänseendet är utvecklingskapital viktigare än någonsin, säger Frank Njenga.

Swedfund är en finansiell partner till AAR, så väl som rådgivare i ESG-frågor.

– Direktfinansiering har varit absolut avgörande för AAR:s möjligheter att expandera i regionen. Swedfund har hjälpt oss att fokusera på hållbarhetsfrågor och säkerställer att vår organisation tar ansvar för utvecklingen i regionen, säger Frank Njenga.

För att klara framtida utmaningar behövs stora investeringar både i privat och offentlig sjukvård. Utvecklingsfinansiärer kan tillsammans med privata aktörer driva på utvecklingen genom att öka kvaliteten i vården, erbjuda kvalificerade arbetstillfällen och utveckla underleverantörer.

FAKTA AAR Healthcare

• AAR grundades av Bengt och Maryika Beckmann som Africa Air Rescue Company 1984
• Startade med både mark- och luftburna ambulanser
• 700 000 patienter
• 1 000 medarbetare
• 35 kliniker i Kenya, Uganda och Tanzania
• 12 ambulanser
• 1996 startade AAR initiativet Trees for Health (T4H), ett skolprojekt med temat “en hälsosam miljö ger friska barn, framtidens vuxna”. I projektet utbildas barn och unga om hälsa och om miljö- och hållbarhetsfrågor. Tanken med projektet är att nå ut med miljö- och hälsofrågorna till det övriga samhället genom att utbilda de unga

SDG:er i fokus genom arbetet

• SDG 3: Hälsa och välbefinnande. 
• SDG 5: Jämställdhet. I synnerhet lika tillgång till vård. 
 SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. I synnerhet full och produktiv anställning, som ett resultat av god hälsa. 
• SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. I synnerhet att bygga motståndskraftig infrastruktur, inkluderande även sjukhus och kliniker

close me