Mercury Kivuva är chefen som satsar på jämställdhet

Det finns starka samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Swedfunds talangprogram Women4Growth arbetar aktivt med jämställdhet genom att inspirera och stärka kvinnor i deras yrkesroller. Kenyanska Mercury Kivuva, en av projektets första deltagare, är ansvarig för tio av Java Houses caféer i Nairobi.

Som chef för flera Nairobi Java House-caféer besöker Mercury Kivuva varje dag minst två av kedjans enheter i den kenyanska huvudstaden.

– Jag kontrollerar våra kök, kvaliteten på det som serveras, hygien och ser allmänt till att allt fungerar som det ska, säger hon.

I början av 2015 var hon en av totalt 20 deltagare från två av Swedfunds portföljbolag i Kenya – Nairobi Java House och klädföretaget Deacons – som valts ut till Swedfunds eget talangprogram Women4Growth.

– Under två dagar jobbade vi med att identifiera och lyfta vår egen förmåga att nå våra mål. Aktiviteterna gick inte bara ut på att vi skulle förstå våra egna möjligheter. Vi skulle också förstå hur det kan ha en positiv inverkan både på mitt företag och på mina medarbetare,säger Mercury Kivuva, som själv började som kock och har arbetat sig upp till den chefsposition hon har i dag.

Women4Growth, som Swedfund genomfört i samarbete med den svenska konsultfirman Wiminwest, har gjort Mercury Kivuva starkare och tryggare i sin yrkesroll.

– Det har gjort mig mer medveten om att jag kan skapa bättre synergier. Genom att uppmuntra andra att ta sig an svåra uppgifter som får dem att tro på sig själva, har jag kunnat hjälpa dem att växa in i nya yrkesroller.

Under 2016 kommer Swedfund att fortsätta med talangprogrammet inom fler portföljbolag som har ambitionen och viljan att satsa på sina kvinnliga medarbetare.

– Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner om lika lön för lika arbete och icke-diskriminering är en del av vår bedömning, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, av nya portföljbolag. Det är också del av vårt strategiska hållbarhetsmål. Vi följer årligen upp detta och vi mäter andel kvinnor anställda samt kvinnor på ledande befattning och i styrelser, säger Karin Thorsson, ESG Manager på Swedfund och ansvarig för Women4Growth.

Ambitionen är att utveckla Women4Growth till ett paraplykoncept där olika typer av jämställdhetsprogram ska ingå.

– Vi måste identifiera vilka behov som finns. I vissa portföljbolag kan det exempelvis vara viktigare att utforma varor och tjänster som når kvinnor.

Flera rapporter visar att det finns en tydlig koppling mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Och jämställdhetsarbete måste inte handla om att ändra normer eller beteende. Det kan också innebära att på annat sätt påverka kvinnors utveckling och öka kvinnors andel av den ekonomiska makten.

– Att stödja energibolag som ger el till fler hushåll frigör tid för kvinnor, och att investera i finansiella institutioner som ger lån till kvinnliga entreprenörer gör också skillnad, säger Karin Thorsson.

Mercury Kivuva tror att Kenya redan är på väg mot ett mer jämlikt samhälle.

– Jag har en nioårig dotter och jag är övertygad om att hon kommer växa upp i ett annat Kenya än jag har gjort. Vi lever i ett samhälle i omvandling där det finns allt fler möjligheter för kvinnor att nå sina mål så länge de arbetar smart och hårt. Alltmer handlar om talang och förmåga, även om kvinnor än så länge måste jobba hårdare än männen för att nå de högre positionerna på arbetsplatsen.

Så arbetar Swedfund med jämställdhet

Som en del i Due diligence-arbetet inför en investering genomlyser vi vissa aspekter av det aktuella bolagets jämställdhetsarbete, till exempel möjligheten till föräldraledighet. I vår bedömning av ett bolag är vår utgångspunkt International Labour Organisations (ILO) kärnkonventioner om lika lön för lika arbete och icke-diskriminering. För alla nya investeringar kräver vi sedan 2014 att kärnkonventionerna efterlevs inom tre år från tidpunkten för finansiering. Portföljbolagen rapporterar utöver andel anställda kvinnor även andel kvinnor i ledande befattningar och i styrelser.

Läs mer om vårt talangprogram Women4Growth och om vår senaste omgång av programmet, i Kapstaden: Swedfund and ​The Rezidor Hotel Group empower female employees in Women4Growth workshop

close me