Tack vare fonder som Frontier Energy II Fund väntas fler små och medelstora förnybara energiprojekt komma till stånd och bidra till en ökad produktionskapacitet av förnybar energi.

Fonden, som förvaltas av Frontier Investment Management i Danmark, kännetecknas av en integrerad investeringsstrategi. Det innebär att förvaltaren tar helhetsansvar för såväl finansiering som projektledning, etablering, driftsättning och kvalitetssäkring. Därigenom kan fonden säkerställa att varje enskilt projekt – oavsett storlek – genomförs på ett affärsmässigt och hållbart sätt, både ur ett samhälls- och miljöperspektiv.

Fonden fokuserar främst på investeringar i Östafrika, i bland annat Kenya och Uganda. Avsikten är att gå in i projekten på ett relativt tidigt stadium. Ett grundläggande krav på projekten är att de är baserade på förnybar energi som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, t.ex. vind-, vatten- och solkraft samt geotermisk energi. Därutöver ställs en rad andra detaljkrav.

Investerarbasen väntas innefatta både institutionella investerare samt utvecklingsfinansiärer, däribland Swedfund, som investerar motsvarande 118 miljoner SEK i fonden.

Fakta Frontier Energy II Fund
Förvaltare: Frontier Investment Management, Danmark
Startår: 2017
Fondens livslängd: 10 år
Fondens storlek: upp till 175 MUSD
Fondens inriktning: Förnybara energiprojekt i Afrika söder om Sahara

close me