Den tidigare helstatliga banken NMB är en stor långivare, men har svårt att få medel till den satsning de vill göra. Det är här som Swedfund har gått samman med andra långivare för att leverera en lösning.

60 % av landets ekonomi är informell

Tanzania är ett stort land. Till ytan är det nästan lika stort som Frankrike och Tyskland tillsammans och det är hem åt 53 miljoner invånare. Men även om BNP har fördubblats sedan 2004 är det fortfarande en liten ekonomi. Majoriteten av invånarna arbetar inom jordbrukssektorn (70 procent). De flesta har väldigt låg inkomst och runt 60 procent av ekonomin i landet uppskattas vara informell. Det är ett land som importerar mycket, men exporterar lite. Därför är det viktigt för regeringen att få igång den inhemska produktionen.

Finansiering till entreprenörer viktigaste katalysatorn

– Liksom på alla marknader är det små och medelstora företag som är den viktigaste katalysatorn för att sparka igång produktionen, säger Ineke Bussemaker, VD på NMB.

Tanzania har varit ett land med stor offentlig sektor som nu delvis privatiseras. NMB (National Microfinance Bank) är en privatiserad aktör vars roll är att erbjuda finansiella tjänster åt alla, såväl
privatpersoner som företag.

– Tanzanias likviditet är låg. För att kunna utöka vår låneverksamhet, behöver vi hitta fler finansiärer, fortsätter Ineke Bussemaker. I synnerhet behöver vi långfristiga lån i dollar eller euro. Det får vi nu genom de medel som bland andra Swedfund går in med.

Långfristighet ger stabilitet

Swedfund ger NMB ett 7-årigt lån om fem miljoner USD. Lånet ingår i en större finansiering på totalt 25 miljoner USD som görs tillsammans med andra DFI:er: franska Proparco och holländska FMO.

Lånet ger fler entreprenörer möjlighet att söka finansiering hos NMB. Det kommer att handla om en bredd av små och medelstora företag. En stor del av näringslivet är inriktat på att förädla de livsmedel som odlas lokalt, men det kan också handla om sjukvård, små affärer eller olika typer av transporter.

Utöver låneverksamheten till entreprenörerna i landet så erbjuder NMB också finansiering till innovativt jordbruk. Det är en del som Ineke Bussemaker vill utöka, vilket i sin tur kommer att öka den finansiella inkluderingen i landet.

NMB ett företag med holländska ägare

NMB är ett välskött företag vars största ägare idag är holländska Rabobank med 35 procent. Rabobank tillsätter ledamöter i styrelsen. Även företagets VD Ineke Bussemaker kommer därifrån.

– Rabobank finns alltid tillgängligt för oss här i Tanzania. När vi behöver hjälp med att exempelvis bygga ett datacenter eller ett kreditcenter så ringer vi deras specialister för råd, berättar Ineke Bussemaker. Vi skickar även vår personal till Holland för utbildning. Men vi är också medvetna om att vi kan söka stöd från utvecklingsfinansiärerna tack vare vårt samarbete.

Inkludering med plånboken i mobilen

En annan viktig uppgift som NMB har är att nå ut till alla invånare i landet med sina banktjänster. NMB är den bank som har flest bankkontor runt om på Tanzanias landsbygd. Det gör också att man kan nå småföretag som ingen annan når.

Det är bara runt 16 procent av befolkningen som har ett bankkonto i Tanzania, men många har istället en s.k. mobile wallet genom sin mobiltelefon. Alla NMB:s tjänster är tillgängliga via mobiltelefonerna. Det uppskattas att 65 procent av befolkningen är inkluderade i det finansiella systemet på det här viset. Det är då framförallt äldre knapptelefoner från t.ex. Nokia som används.

– Mobiloperatörerna har byggt ut infrastrukturen så att alla kan ha en mobiltelefon. Därför vill vi utöka våra mobila banktjänster. Det är tjänster som vi kan erbjuda till en låg avgift och som är mycket skalbara, säger Ineke Bussemaker.

NMB är redo att stötta regeringens ambitioner och har satt ett mål om att gå från 2,2 till 4 miljoner kunder inom fyra år. Men Ineke tror att många fler än så väntar alldeles runt hörnet.

Fakta National Microfinance Bank:
Har som mål att serva alla typer av medborgare i landet. På företagssidan specialiserar de sig framförallt på mikro-, små och medelstora företag
Över 2 miljoner kunder, 600 bankomater och 175 bankkontor
3 400 anställda varav 45 % är kvinnor

Fakta Tanzania:
50 miljoner invånare
Ingår i Sveriges utvecklingssamarbete
• Tillhör Afrikas snabbast växande ekonomier. BNP har fördubblats sedan 2004
• Ett av de minst utvecklade länderna enligt DAC
• Liten och outvecklad banksektor

På fotot ovan samtalar NMB:s VD Ineke Bussemaker med Amina Salum Ali, Minister for Trade, Industry and Marketing på Zanzibar, och en entreprenör som äger ett lokalt väskföretag.

 

close me