Partnerskap, en nödvändighet

Mål nummer 17 lyder: ”Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling”.

För oss på Swedfund är partnerskapstanken central. Det är genom samarbete med de människor, samhällen och företag vi investerar i som vi kan skapa nya anständiga jobb och hållbar utveckling. Det är genom partnerskap och delad risk med andra finansiärer som vi kan effektivisera våra investeringar och ha en stark påverkan. Det är genom en nära dialog med civilsamhället som vi lär vi oss och utvecklas så att vår påverkan kan bli ännu större.

Samfinansiering och påverkan

Inom EDFI (European Development Finance Institutions) – medlemsorganisationen för europeiska utvecklingsfinansiärer – hittar vi vägar för effektiv samfinansiering. Sedan 2001 har den årliga finansieringen från DFIerna haft en stark tillväxt: från ca 10 miljarder EUR år 2000 till runt 70 miljarder år 2014. Totala åtaganden för EDFI uppgick 2015 till 40 miljarder EUR, för OPIC 20 miljarder EUR och för IFC 80 miljarder EUR. Inom EDFI harmoniserar vi också våra uppföljningskrav och samordnar vårt påverkansarbete, bland mycket annat. Aktörerna i EDFI kan tillsammans – genom EDFI eller på egen hand – också delta i projekt och investeringar i samarbete med de olika utvecklingsbankerna runt om i världen.

Inom ramen för det europeiska samarbetet sker löpande diskussioner, möten och dialoger. Där görs strategiska ställningstaganden avseende privatsektorsutveckling, hållbarhetsfrågor samt utveckling av nya och befintliga faciliteter. Genom samarbetet i EDFI har vi en stark röst och våra gemensamt utvecklade processer ger effektiva och starka partnerskap. Som kollektiv blir vi dessutom starka i våra kravställningar inom hållbarhetsområdet.

EDFI ger extra tyngd

EDFI utgör grunden för flera partnerskap. Ett sådant är EFP (European Financing Partners) – som är ett samarbete mellan EDFI och EIB (European Investment Bank). Ett annat exempel är ICCF (Interact Climate Change Facility) – som är ett samarbete mellan EDFI, EIB och AFD (Agence Française de Développement) med syfte att öka samarbetet inom klimatfinansiering. Genom ICCF kan den utvecklingsfinansiär som åtagit sig ett projekt tredubbla sin finansiering.

Ett tredje exempel är ElectriFI, ett samarbete mellan Europakommissionen och EDFI som lanserades 2015. ElectriFI samfinansierar utveckling av förnybara energikällor och energieffektiva projekt i utvecklingsländer, med fokus på landsbygden och regioner som helt saknar el. IFC (Världsbankens investeringsben) är ytterligare en aktör som Swedfund samverkar med. Ett exempel är WEDF (Women Entrepreneurs Debt Fund), en fond med inriktning på finansiering av kvinnors företagande. De olika utvecklingsfinansiärerna samarbetar också direkt med de regionala utvecklingsbankerna i de regioner där de är verksamma.

 

Läs gärna pressmeddelanden om våra investeringar i ICCF, Swedfund gör en ny omfattande klimatinvestering, och WEDF, Swedfund investerar stort i kvinnligt entreprenörskap.

I vår Integrerade redovisning 2016 (sid 22 och 24) finns mer att läsa om hur vi arbetar med partnerskap inom investeringsprocessen och i integreringen av ESG.

close me