Det beror bland annat på stor brist på kvalificerade läkare och medicinsk personal, infrastruktur och läkemedel. Endast tre procent av världens alla läkare arbetar i Afrika. Investeringar i hälso- och sjukvård är en central del för ett samhälles utveckling, då det ger betydande utvecklingseffekter både för sektorn och för landet.

Genom att bredda och öka utbudet av sjukvård ökar inte bara tillgänglighet för patienter, det ger också specialistläkare möjlighet att arbeta i sina hemländer. Privata sjukvårdsföretag spelar en avgörande roll i denna utveckling.

Swedfund och andra utvecklingsfinansiärer kan tillsammans med privata aktörer driva på utvecklingen genom att öka kvaliteten i vården, erbjuda kvalificerade arbetstillfällen och utveckla underleverantörer.

Under 2018 beslutade Swedfund om Hälsa som en ny fokussektor. Vi har dock gjort investeringar inom hälsosektorn under flera år, med goda utvecklingsresultat. Många av våra investeringar inom hälsosektorn är aktieinvesteringar där vi även tar en aktiv roll i bolagens styrelse. Det innebär en möjlighet att stödja företagets utveckling genom att bidra med vår kompetens och särskilda fokus på hållbarhet.

 

close me