Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar.

Trots detta har många av oss en förlegad bild av Afrika som bygger på fördomar, stereotypa bilder och föreställningar om en förlorat kontinent. Detta vill vi ändra på.

Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. Men vår idé är inte att skolan ska ersätta en äldre sluten berättelse om Afrika med en ny och lika sluten berättelse om kontinenten. Istället är det vår förhoppning att detta läromedel ska bidra till att utmana förenklade och stereotypa bilder av Afrika, visa på de större utvecklingslinjerna, samt bidra till att eleverna börjar ställa egna frågor om utvecklingen i Afrika. 

Läromedlet riktar sig framför allt till gymnasiet och består av tio kapitel med reportage ur SVT’s serie ”Det Nya Afrika”, texter, kartor och grafik samt instuderingsfrågor.

Materialet finns i två versioner av pdf och PowerPoint, två högupplösta (spara ner genom att högerklicka och välja ”spara mål/länk som…”) och två lågupplösta för snabbare nedladdning.

close me