Driver du ett väl etablerat företag, med en affärsidé som har potential att bli framgångsrik på Swedfunds utvalda marknader? Hör gärna av dig till våra Senior Investment Managers!

Våra investeringar bygger på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang, på mellan fem och tio år. Investeringarna fördelas på aktier, lån och fonder.

  •  Aktieinvesteringar på mellan 3 och 15 MUSD.
  •  Lån till större företag, ofta i samarbete med andra finansiärer.
  •  Fondinvesteringar, främst i mindre företag i de allra fattigaste länderna, där vår lokala närvaro omöjliggörs av exempelvis krig, konflikt och korruption.

Vi går in som minoritetsägare. Huvudägaren förväntas gå in med minst lika mycket och ansvarar även för att verksamheten bedrivs i linje med våra ESG-krav, som skrivs in i varje avtal.

Som delägare följer vi projektets utveckling ytterst aktivt. Ofta har vi en representant i styrelsen.

Sektorer

Våra tre prioriterade investeringssektorer är klimat/energi, finansiella institutioner & fonder samt hälsa.

Bedömning

Varje enskilt projekt som kommer till oss granskas, analyseras och följs upp i detalj. Våra investeringsansvariga och analytiker gör tillsammans med ESG-teamet en grundlig analys av marknadsdata, affärsplaner, finansiell historik och investeringspartners. Analysen granskas sedan av Swedfunds investeringskommitté och av styrelsen. 

Varje investering måste möta de mål som är uppsatta inom våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

close me