Erbjudandet

Komplexa investeringsmiljöer är vår vardag. Vi erbjuder riskkapital och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Riskkapital

Vi erbjuder partnerskap samt delfinansiering via bland annat aktiekapital och lån. Vi delar på risken, men respektive partner tar fullt ansvar för etablering och drift. Hör gärna av dig för en första diskussion!

Riskkapital

Swedfund_Nairobi_Deacons_8_10-op.jpg

Swedpartnership_Zambia.jpg

Etableringsstöd via Swedpartnership 

Vårt finansieringsprogram Swedpartnership hjälper små och medelstora svenska företag att etablera samarbete med bolag i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Stödet gör det möjligt att sätta av de resurser som krävs för att bygga stabila, långsiktiga och fruktbara relationer.

Etableringsstöd

Projektutveckling

För att skapa fler hållbara projekt i länder på DAC-listan, kan Swedfund finansiera konsultinsatser som stärker projektutvecklings- och beställarkapaciteten hos lokala projektägare.

Swedfund Project Accelerator

Swedfund Strategisk projektutveckling

Så jobbar Swedfund

Vi ägs av Näringsdepartementet och arbetar på uppdrag av Sveriges regering. Målet är att utrota fattigdom. Många undrar om det överhuvudtaget är möjligt. Vi svarar ja. I filmen nedan visar hur den långa processen ser ut när vi väljer de bästa investeringarna.

 

Våra hållbarhetsmål

Hur vet vi hur våra investeringar påverkar samhällsutvecklingen? Hur hållbara och bärkraftiga är företagen? För att ge tydliga besked och mätetal redovisas våra utvecklingsresultat enligt följande kriterier:

- Samhällsutveckling. Vi ska bidra till fler jobb, god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

- Hållbarhet. Vi ska bidra till långsiktigt hållbara företag.

- Finansiell bärkraft. Vi ska bidra till lönsamma och finansiellt hållbara företag.

- Korruption. Vi ska bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete, både internt och i våra portföljbolag.

close me